Reklamın Üretim ve Tüketim Talebine Etkisi

Reklamın Üretime Etkisi

Genel olarak işletmeler, reklam yolu ile tüketicilerin tercihlerini etkileyerek talebi arttırmaya çalışırlar. Talebin artmasıysa işletme için var olan pazarın genişlemesi demektir. Bunun sonucunda işletmenin satışlarında muhtemel artışlar olur. Reklamın yapılmaması durumundaysa kârın azalması sonucuyla karşılaşılabilir. Reklamın talep yaratarak ve var olan talebi arttırarak üretim artışına neden olduğu bunun sonucu olarak istihdamın ve refah düzeyinin yükselmesine, diğer bir sonuç olarak da birim maliyetlerini düşürerek ve rekabet ortamını canlandırarak fiyat indirimlerine, yeniliklerin çoğalmasına, ürün türlerinin artmasına, kalitenin yükselmesine katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bunun tüketicilere, çeşitli alternatifler arasından seçim yapma olanağı verdiği, bilgilendirici ve eğlendirici olduğu da bir gerçektir.

Firmalar büyüdükçe ve piyasa payları arttıkça ayakta kalabilmek için daha çok reklama başvurmak zorunda kalmaktadırlar. Reklam, satışları artırıp üretim kapasitesini genişletir bu da firmaların büyümeleri anlamını taşımaktadır. Reklam sayesinde yeni mamul dağıtıma hazır olur olmaz tanıtılabileceği için üretimi tam kapasitede yürütmek dolayısıyla üretim kârlarını azamiye çıkartmak ve yatırımı sürekli bir şekilde verimli kılmak mümkündür. Bir yatırımı en çok özendiren şey, yakın gelecekte kâr vaat etmesidir. Reklamın malı çabuk tanıtması özelliği, hem yatırımın yapıldığı anla kazanç getirmesi zamanı arasındaki süreyi kısaltmakta hem kâr etme olasılığını arttırmaktadır.

Reklamın Tüketim Talebine Etkisi

Firma açısından olduğu kadar, reklama maruz kalan tüketici açısından da reklamın önemi büyüktür. Tüketici reklamı bilgi kaynağı olarak kullanmaktadır. Reklam yoluyla tüketici; pazarda neyin bulunduğunu, satın alma gücünü nasıl değerlendireceğini, hatta sunulan seçenekleri kabul veya red özgürlüğünü kullanmayı öğrenebilmektedir. Ayrıca tüketici açısından reklam, zaman tasarrufu sağlayan bir araç olarak önem taşır. Toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine paralel olarak tüketicinin bilgi ihtiyacı ve bu bilgiyi elde etmek için harcanan zaman, gittikçe önem kazanmaktadır. Reklam tüketicinin hızlı ve ucuz bir biçimde bilgi edinme ihtiyacını karşılayarak hizmet verebilmektedir